ไทยโฮสคลับ บริการ เว็บโฮสติ้ง Web hosting พื้นที่เว็บไซต์ จด domain อีเมลโฮสติ้ง ราคาถูก คุณภาพสูง ! RSS 2.0 Feed

การกรองและป้องกัน อีเมล์ขยะ ให้ได้ผลมากกว่า 90%


อีเมล์ขยะ ( Spam mail ) นับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ๆ เราจะแก้ไข กรอง , ป้องกัน หรือ มีวิธียังไงดี ที่จะทำให้ อีเมล์ขยะ ( Spam mail ) พวกนี้หมดไปดี  

      คำตอบทั้งหมดอยู่ในบทความนี้แล้ว เรามาดูวิธีการกรอง และการป้องกันอีเมล์ขยะ ของทาง ไทยโฮสคลับ ดอทคอมกัน

 

การป้องกัน และการกรอง อีเมล์ขยะ ( Filter Spam Mail )

      การป้องกันอีเมล์ขยะ และ การกรองอีเมล์ขยะ ให้ได้ผลมากกว่า 90% นั้น ต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

      1. ป้องกันอีเมล์ขยะด้วย SPAM Filters

      2. กรองอีเมล์ขยะด้วย Spamassassin

โดยให้เราเข้าระบบเว็บโฮสติ้ง ในส่วน E-mail Management ซึ่งจะแสดงดังภาพนี้

Filter Email Directadmin

 

1. การกรองอีเมล์ด้วย SPAM Filters  นั้นเราสามารถเข้าไปใช้งานได้โดย คลิกเข้าไปเมนู  E-Mail Management ->  "SPAM Filters" ซึ่งจะได้ดังภาพนี้

E-mail Filters

อธิบายความหมายแต่ละช่องของ E-mail Filters

- Block a specific e-mail address : คือ อีเมล์ที่เราต้องการบล๊อค หรือ อีเมล์ที่เป็น Spam mail

ตัวอย่างเช่น

           เราใส่อีเมล์   xxx@xxx.com ในช่องนี้ แล้วคลิกปุ่ม "Block" เมล์ทั้งหมดที่ถูกส่งจาก xxx@xxx.com จะถูก block ทั้งหมด    

 

- Block mail from an entire domain : คือ โดเมนที่เราต้องการ บล๊อค ( Block domain ) หรือ โดเมนที่เป็น Spam mail

ตัวอย่างเช่น

          เราใส่โดเมน    xxxx.com ในช่องนี้  แล้วคลิกปุ่ม "Block" เมล์ทั้งหมดที่ถูกส่งจากโดเมน xxxx.com จะถูก block ทั้งหมด

 

- Block all e-mail containing the word : คือ ประโยคหรือคำในอีเมล์ ที่เรามองว่าเป็นคำ Spam mail

ตัวอย่างเช่น

          เราใส่ประโยค     vi@gra ในช่องนี้   แล้วคลิกปุ่ม "Block" เมล์ทั้งหมดที่มีข้อความ vi@gra นี้จะมองเป็น Spam mail ทั้งหมด

          หมายเหตุ การป้องกันด้วยคำนี้ ต้องระมัดระวัง การใช้งานด้วย สมมติเช่น เราเผลอใส่คำว่า put ลงไปในระบบ แล้วคำว่า computer จะโดน block ด้วย เพราะว่าในคำ computer นั้นมีคำว่า put อยู่ด้วย ทางไทยโฮสคลับจึงแนะนำให้ใส่คำที่น่าจะ Block ชัว ๆลงในช่องนี้

 

- Block all e-mail larger than : คือ ขนาดไฟล์อีเมล์ ที่เรามองว่าขนาดไฟล์นี้เป็น Spam mail

ตัวอย่างเช่น

         เราใส่จำนวน  1024 ในช่องนี แล้วคลิกปุ่ม "Block" เมล์ทั้งหมดที่มีขนาดไฟล์ใหญ่กว่า 1024 KB ( 1 Megabyte ) จะโดนมองเป็น Spam Mail ทั้งหมด

 

- Enable adult filter : คือ เป็นการกรองข้อความในเมล์ อัตโนมัติ ในกรณีที่มี คำไม่สุภาพ,  คำหยาบคาย, คำไม่เหมาะสม ( ทางไทยโฮสคลับ แนะนำให้คลิกปุ่ม Enabled )

 

- Action for filter matches : คือ จากที่การกรองด้านบนที่กล่าวมา เราจะทำยังไงกับ Spam mail พวกนั้นดี ซึ่งในระบบจะมีให้เลือก 2 ข้อ คือ Drop Email (  Block เมล์ที่ตรงกับเงื่อนไขด้านบน ) หรือ Send to spambox ( ส่งเมล์ที่ตรงกับเงื่อนไขด้านบนไปยังกล่อง Spam )

 

หลังจากที่เราได้ทำการเพิ่ม ข้อความ ในช่องต่าง ๆ เพื่อทำการ Block ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ แล้ว ข้อความต่าง ๆ นั้นจะถูกนำมาแสดงที่ ตารางด้านล่าง เราสามารถที่จะปลอด Block ได้ โดยการ ติ๊ก checkbox ในแถวที่ที่ต้องการจะคลาย Block แล้วกด Delete Selected

 

2. กรอง และ ป้องกัน อีเมล์ขยะด้วย Spamassasin

ในส่วนขั้นตอนนี้เราสามารถเข้าไปจัดการได้จากเมนู "E-mail Management" -> "Spamassasin Setup" ซึ่งเมื่อเข้าไปจะแสดงดังภาพนี้

Spamassassin

 เมื่อเราเข้ามาในหัวข้อนี้แล้ว ขั้นแรก ให้เราคลิกเปิดการใช้งานโดยคลิกที่ปุ่ม "Enable" ซึ่งเมื่อคลิกเปิดใช้งานแล้ว จะขึ้น ข้อความ

"SpamAssassin is currently enabled"

จากนั้นเรามาดูการใช้งาน SpamAssassin ในแต่ละข้อกันค่ะ

 

Where do you want the spam to go?   คือ ถ้าระบบมองอีเมล์เป็น Spam แล้วจะทำยังไงกับ อีเมล์ขยะ นั้นดี

    - Inbox ( don't block it )   ไม่ต้องทำอะไรกับอีเมล์ขยะ นั้นเลย ปล่อยไว้ที่ กล่องอีเมล์ ปรกติ

    - Redirect it to the catch-all spam folder in your main imap accout  ส่งอีเมล์ขยะ นั้นไปไว้ที่ กล่องอีเมล์ขยะ ส่วนกลางของระบบ

    - Send the spam to the appropriate users's spam folder. ส่งอีเมล์ขยะ นั้นไปไว้ที่ กล่องอีเมล์ขยะ ของเราเอง 

    - Delete the spam. ลบ อีเมล์ขยะ นั้นทิ้ง ทันที ( ทางไทยโฮสคลับ แนะนำให้เลือกข้อนี้

 

Score threshold email

What score threshold do you wish to use ?  ( ค่าวัดความเป็น Spam โดยระบบจะมีระดับความเป็น Spam ของอีเมล์ อัตโนมัติ ถ้าเรา Set ค่านี้น้อย จะยิ่งทำให้กรองอีเมล์ขยะได้มาก แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะกรองอีเมล์ดีไปด้วย )

   - Low Threshold ( 5.0 ) กรอง Spam mail มาก ( ไทยโฮสคลับ แนะนำให้เลือกช่องนี้ )

   - Medium Threshold ( 7.5 ) กรอง Spam mail ระดับกลาง

   - High Threshold ( 10.0 ) กรอง Spam mail น้อย

   - Custom Threshold กำหนดค่ากรอง Spam mail เอง

 

ทำยังไงกับอีเมล์ spam

Would you like to delete high scoring spam ? จะทำยังไงกับ อีเมล์ ที่มีค่าความเป็น spam สูง ๆ

  - Yes, block all spam scoring higher than : [ 11 ]  ( ทำ ให้ บล๊อค อีเมล์ทั้งหมด ที่มีค่าความเป็น spam 11 * ไทยโฮสคลับแนะนำเลือกข้อนี้ )

  - No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section. ไม่ต้องทำอะไรกับ อีเมล์ที่มีค่าความเป็น spam สูง

 

ทำยังไงกับหัวข้ออีเมล์ขยะ

Do you wish to rewrite the subject of a spam email?  จะเปลี่ยนหัวข้อ อีเมล์ขยะ หรือไม่ ?

   - Yes, set the subject to the following : ****** SPAM ******   ใช่ เราต้องการแก้ไข หัวข้อ อีเมล์ ขยะ โดยเพิ่มหัวข้อ **** SPAM *** ลงไป

   - No, leave the subject unchanged.   ไม่ทำ ปล่อยหัวข้อของอีเมล์ขยะ เป็นแบบเดิม

 

ควรจะส่ง อีเมล์ขยะ อย่างไร

How should the spam be delivered? เมื่อได้รับ อีเมล์ขยะ นั้นมา ( กรณีที่อีเมล์ขยะไม่ถูกลบ แต่ระบบรุ้ว่าเป็นอีเมล์ขยะ จะทำยังไงกับมันดี )

   - Don't use attachments ( dangerous ). ปล่อยไว้เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร

   - Use attachments.  รวมข้อความอีเมล์ขยะ เก็บไว้เป็น Attach File ( ไทยโฮสคลับ แนะนำให้เลือกข้อนี้ เพื่อป้องกันไวรัส , worm ที่มาจาก อีเมล์ ได้ด้วย )

   - Use text-only attachments. กรองอีเมล์ ให้มีแต่ข้อความเฉย ๆ

 

หัวข้อสุดท้าย คือ

Email Backlist  อีเมล์ที่เรามองเป็น Spammer  ซึ่งถ้าเราใส่ชื่อ Email address ไหนลงไป ระบบจะมองอีเมล์นั้น เป็นอีเมล์ขยะ เช่น ถ้าเราใส่ xxx@xxx.com ลงไป ระบบจะมอง xxx@xxx.com นั้นเป้น Spam Mail 100% และถ้าสมมติ เรามองว่า โดเมน xxx.com นี้เป็น โดเมนที่ส่งเมล์ขยะล้วน ๆ เราสามารถ ใส่ *@xxx.com ลงไปเพื่อจะ Block Domain นั้นทั้ง โดเมนได้เลย

Email Whitelist อีเมล์ที่เรามองเป็น อีเมล์ดี ซึ่ง เมื่อเราใส่ชื่อ Email address ไหนลงไป ระบบจะไม่มองอีเมล์ นั้นเป็นอีเมล์ขยะ เลย เช่น สมมติ ใส่ support@thaihostclub.com ลงไป ระบบจะมองว่า อีเมล์นั้นเป็นอีเมล์ดี หรือ ถ้าเรามองว่า โดเมน thaihostclub.com นี้ทั้งโดเมน เป็น โดเมนที่ส่งอีเมล์ดี เราสามารถใส่ *@thaihostclub.com ลงไป ระบบจะมองว่าอีเมล์ทั้งหมดใน thaihostclub.com  เป็นอีเมล์ดี

ทางไทยโฮสคลับ แนะนำให้ ใส่อีเมล์ค่ายใหญ่ ๆ ลงไป ดังนี้

*@hotmail.com

*@gmail.com

*@yahoo.com

*@thaihostclub.com

 

เมื่อ เราใส่ รายละเอียด ของ SpamAssassin ทั้งหมดแล้ว อย่าลืม คลิกปุ่ม "Save" เพื่อให้ระบบใช้งาน SpamAssassin ด้วย

 

จากรายการ ป้องกัน กรอง เมล์ขยะ ที่กล่าวมานี้ ถ้าเราได้ทำการเปิดใช้งาน ครบถ้วน และใช้งาน ถูกวิธี ทางไทยโฮสคลับ มั่นใจว่าจะทำให้ ป้องกัน อีเมล์ขยะ ได้มากกว่า 90%

Tags : อีเมล์ขยะ, ป้องกันอีเมล์ขยะ, กรองอีเมล์ขยะ, กรอง spam mail, กรอง spammail จำนวนผู้อ่าน : 32337 คน


บทความที่เกี่ยวข้อง


บริการเว็บโฮสติ้ง พื้นที่เว็บไซต์ จดโดเมน ราคาถูก คุณภาพสูง

ไทยโฮสคลับ ดอท คอม

บริการเว็บโฮสติ้ง พื้นที่เว็บไซต์ จดโดเมน ราคาถูก คุณภาพสูง

เรามีระบบ เว็บโฮสติ้ง ที่มีมาตราฐานสากลระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยดูแลระบบตลอด 24/7 เพื่อความมั่นใจในระบบ

  • เครื่อง Server ที่มีประสิทธิภาพสูง
  • ระบบจัดการ ( panel ) เว็บโฮสติ้งที่ง่ายต่อผู้ใช้งาน
  • บริการลูกค้าตลอด 24/7
  • โดเมนที่จดเป็นของผู้ใช้งาน 100%
  • รับประกันความพอใจคืนเงินใน 30 วัน
  • คู่มือการใช้งาน
  • 99.9% Uptime Guarantee
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้ง

โปรโมชั่นพิเศษ

  • เพียงคุณจดโดเมน + ซื้อแพ็คเกจเว็บโฮสติ้งใดก็ได้ ลดทันที 100 บาท
  • ซื้อบริการเว็บโฮสติ้งหรือจดโดเมน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่มอีก 5-15%

ติดต่อเรา

ผ่านเว็บไซต์ : คลิกที่นี่

เบอร์ติดต่อ : 08-6616-2470

อีเมลล์ : support@thaihostclub.com

Line : @thaihostclub.com เพิ่มเพื่อน    Line Thaihostclub Official

เราเลือกใช้ Software ที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพสูงเพื่อ เว็บโฮสติ้งของคุณ